Przeglądy budowlane Lublin Przegląd, Powiat Lubelski Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy silidnie i fachowo.20-074 Rzezczypospolitej 9 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Lublin. Przeglądy roczne Lublin, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Lublin, ekspertyzy Paweł Górka gszacon@powiat.lublin.pl starostwo@powiat.lublin.pl lubelskie 81 5286601

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Lublin
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Lublin
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Lublin
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Lublin
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Lublin

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Lublin
kontrole techniczne budynków Lublin

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Lublin Portal Lublin Miasto Lublin Przeglądy techniczne Certyfikaty Energetyczne Lublin Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku